Vaaliteema 3: Etelä-Karjalaan tarvitaan selviämishoitoasema

Viikonloppuisin (pe – su) Etelä-Karjalan keskussairaalan päivystyspoliklinikalla majoittuu useita kymmeniä potilaita, joiden pääasiallinen tulosyy on liiallinen alkoholipäihtymys. Tällainen henkilö on erityisen altis tapaturmille ja kylmänä vuodenaikana myös paleltumiselle. Viranomaisella on huolehtimisvelvollisuus ja monesti puistopenkille tai rappukäytävään nukahtanut löytää seuraavaksi itsensä poliisin putkasta tai keskussairaalan päivystyspoliklinikalta. Jos promillet on erityisen korkeat tai päihtymyksen yhteydessä on saatu kolhuja, on poliisin tai ambulanssin turvallisempaa toimittaa tällainen henkilö keskussairaalan päivystykseen.

Tilanteissa, joissa päihtynyt henkilö aiheuttaa uhkaa tai järjestyshäiriöitä, löytyy paras majoitus toki poliisiasemalta.

Päihtymyksen nukkuminen erikoissairaanhoidon päivystyspoliklinikalla kustantaa yhteiskunnalle noin 900 euroa / vuorokausi, eli kyseessä on poikkeuksellisen kallis majoitus. Majoituksen hinta on vieläkin korkeampi, jos lääkäripäivystäjä määrää potilaasta laboratoriokokeita.

Selviämishoitoasema vaihtoehtona putkalle ja sairaalalle

Päihtynyt tarvitsee turvallisen toipumisympäristön. Voimakkaasti päihtyneen henkilön tilaa on kyettävä tarkkailemaan ja varhaisesti havaitsemaan, jos päihtynyt saa sairaskohtauksen.

Alkoholista johtuvan päihtymyksen tarkkailuun ja valvontaan ei tarvita kuitenkaan erikoissairaanhoidon vuodepaikkaa. Tällaiset majoituspalvelut voidaan tarjota huomattavasti edullisemmin ns. selviämishoitoasemalla.

Selviämishoitoasema voi olla perustettu sairaalan yhteyteen tai esimerkiksi päihdeklinikalle. Selviämishoitoaseman henkilökuntaan voi kuulua terveydenhuoltoalan koulutettua henkilökuntaa ja tarvittaessa tiloissa voi työskennellä myös vartija. Raskaampia laboratoriopalveluita ei tarvita, vaan tarvittavat verikoetutkimukset voidaan toteuttaa vieridiagnostiikan avulla. Huolta aiheuttavissa tilanteissa selviämishoitoaseman sairaanhoitaja voi konsultoida lääkäriä ja tarvittaessa toimittaa päihtyneen päivystyspoliklinikalle jatkohoitoon. Selviämishoitoaseman yleisenä tavoitteena on tarjota liiallisesta päihtymyksesta kärsivälle turvallinen yöpaikka, jossa käytännössä nukutaan humala pois ja poistutaan aamulla kotiin omin jaloin. Selviämishoitoaseman avulla puretaan erikoissairaanhoidon tarpeetonta kuormaa, kevennetään terveydenhuollon kustannuksia ja vapautetaan erikoissairaanhoidon resurssit niitä tarvitseville.

Selviämishoitoasema voi toimia popup – tyyppisesti viikonloppuisin ja ennakolta arvioituina juhlapyhinä. Mikäli selviämishoitoasema toimisi päihdeklinikan yhteydessä, voisi hakeutuminen katkaisuhoitoon onnistua samalla reissulla. Selviämishoitoasema soveltuisi parhaiten majoituspaikaksi täysikäiselle päihtyneelle, jolla ei epäillä henkeä uhkaavaa myrkytystilaa.

Laki päihtyneiden käsittelystä (8.6.1973/461)

Kuntaliitto: Kunnilla ei ole velvoitetta selviämisasemista (Kuntalehti)

Poliisilaki (872/2011) 2§ Kiinniottaminen henkilön suojaamiseksi