Vaaliteema 1: Koulutetun hoitohenkilökunnan riittävyys on turvattava

Krista Kiuru kutsuu hoitajat mukaan talkoisiin (A-studio 14.12.2021)

Valvira myöntää hakemuksen perusteella oikeuden harjoittaa terveydenhuollon ammattia sekä Suomessa että ulkomailla koulutetuille terveydenhuollon ammattihenkilöille. Valvira voi myöntää henkilölle oikeuden toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä (kätilö, terveydenhoitaja, sairaanhoitaja) tai käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä (lähihoitaja).

Nimikesuojatuksi terveydenhuollon ammattihenkilöksi voi hakeutua opiskelemaan valtakunnallisen yhteishaun kautta. Sosiaali- ja terveysalan peruskoulutus koostuu 180 osaamispisteestä ja koulutuksen suorittaminen kestää 2 – 3 vuotta. Laillistetuksi terveydenhuollon ammattihenkilöksi opiskellaan Ammattikorkeakoulussa ja 210 opistopisteen laajuinen koulutus kestää 3,5 vuotta.

Hoitoalalle kouluttautunut työllistyy helposti.

Nimikesuojatun terveydenhuollon ammattihenkilön (lähihoitaja) kuukausipalkka SOTE-sopimuksen mukaan on 2063,84 euroa ja laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön (sairaanhoitaja) 2375,71 euroa. Hoitotyötä tehdään tyypillisesti kolmivuorotyönä, jaksotyöajassa. Jaksotyössä neljän viikon ajanjaksolla teetetään 153 tuntia. Tuntipalkaksi muunnettuna nimikesuojatun terveydenhuollon ammattihenkilön palkka on 13,48 euroa tunnilta ja laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön tuntipalkka vastaavasti 15,52 euroa.

Iltatyöstä klo 18-20 välisenä aikana maksetaan 15% korotus tuntipalkkaan. Lähihoitajalle se merkitsee 2,02 euron korotusta ja sairaanhoitajalle 2,32 euron korotusta. Yötyöstä klo 22-07 välisenä aikana maksetaan 40% suuruinen yölisä. Lähihoitajan tuntipalkkaa yötyöskentely korottaa 5,39 euroa ja sairaanhoitajan 6,20 euroa. Lauantailisä on 20% ja sunnuntailisä 100%.

Neljän viikon listassa 153 tuntia tehdään peruspalkalla ja tämän jälkeen suoritetut työtunnit ylityönä. Jaksotyössä 24 ensimmäistä ylityötuntia maksetaan 50 prosentilla ja tämän jälkeen ylityökorvaus nousee 100 prosenttiin.

Norjassa hoitajan aloituspalkka on 3757 euroa kuukaudessa. Viiden kokemusvuoden jälkeen palkka nousee 3912 euroon ja kymmenen vuoden kohdalla peräti 4177 euroon kuukaudessa. Erikoissairaanhoitajan aloituspalkka on 4008 euroa kuukaudessa. Viiden kokemusvuoden jälkeen palkka nousee 4297 euroon ja kymmenen vuoden jälkeen 4442 euroon.

Ruotsissa hoitajien palkat vaihtelevat 3692 euron ja 5612 euron välillä. Ruotsissa hoitajan palkka lisääntyy kokemuksen karttuessa ja huippupalkkaan 5612 euroa/kk pääsee alalla 20 vuotta työskennellyt hoitaja. Kokemuslisät (+23% +42% +17% +10% +6%) kannustavat pysymään alalla.

Mitä kannustimia suomalaisessa terveydenhuollossa käytetään?

A-studiossa 14.12.2021 perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru toivoo, että hoitajat osallistuvat nyt sankoin joukoin talkoisiin, joiden tavoitteena on rokottaa mahdollisimman nopeasti maksimaalinen määrä suomalaisia. Samanaikaisesti hoitoalan työvoimapulaa suunnitellaan helpotettavan palkkaamalla hoitajia Filippiineiltä.

Minkälainen viesti näin annetaan ja mitä se kertoo terveydenhuoltoalan arvostuksesta?

Lähtisitkö kouluttautumaan terveydenhuoltoalalle?

Koulutetun hoitohenkilökunnan riittävyys on turvattava. Terveydenhuollon resurssit ja kuormitus on saatava tasapainoon. Palkkaus tulee saattaa kilpailukykyiselle tasolle ja työn vaativuutta vastaavaksi.